Wiadomości

20 maja, 2016

Zmiany w strukturze organizacyjnej FHI

Podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Dyrektorów FHI, które odbyło się 12 maja w Tokio, poza planami dotyczącymi zmiany nazwy firmy podano również informację dotyczącą jej reorganizacji. 1 października bieżącego roku połączone zostaną dwa z trzech głównych oddziałów spółki, tj. Industrial Products Company i Automotive Business. Celem zmiany w strukturze organizacyjnej FHI jest zwiększenie jej konkurencyjności w branży motoryzacyjnej poprzez bardziej efektywne i elastyczne zarządzanie tym sektorem działalności firmy. Takie podejście pozwoli na osiągnięcie trwałego wzrostu gospodarczego w przyszłości.

Industrial Products Company odpowiada obecnie za produkcję szerokiej gamy produktów przemysłowych. Są to przede wszystkim silniki ogólnego przeznaczenia stosowane między innymi w budownictwie oraz do napędu maszyn drogowych, przemysłowych i sprzętu ogrodniczego, a także generatory i pompy napędzane silnikami. Od października Industrial Products Company, będąca firmą wewnętrzną FHI, stanowić będzie integralną część jej oddziału motoryzacyjnego Automotive Business. Zgodnie z postanowieniami Rady Dyrektorów produkcja, sprzedaż i serwisowanie istniejących już produktów przemysłowych będą kontynuowane. Projekty badawczo-rozwojowe Industrial Products Company będą natomiast sukcesywnie wygaszane, co pozwoli na stopniowe przygotowanie personelu firmy do pracy w branży motoryzacyjnej.

Planowana reorganizacja powinna przynieść pozytywne zmiany w działalności Automotive Business zajmującego się produkcją samochodów spod znaku Plejad. Połączone wysiłki i wymiana doświadczenia pracowników dwóch odrębnych dotąd sektorów FHI oraz efektywniejsze zarządzanie z całą pewnością spowodują umocnienie pozycji marki Subaru na rynku motoryzacyjnym.