DAWOJ Sp. z o.o. Sp. K.


Szanowni Państwo!
Z dniem 15.03.2016 roku wprowadzamy promocyjne ceny na przeglądy kontrolne stanu technicznego
oraz przeglądy podstawowe pojazdów marki SUBARU.
Szczegóły pod poniższym linkiem
1. DAWOJ Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w w Łomiankach, ul. Wiosenna 44, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydz. Gospodarczy pod numerem KRS 0000265447 posługująca się NIP 524-258-96-54.

2. DAWOJ Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Wiosenna 44, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydz. Gospodarczy pod numerem KRS 0000126810 posiadająca kapitał zakładowy: 50 000 zł posługująca się NIP 118-00-40-153