DAWOJ Sp. z o.o. Sp. K.
    Autoryzowany Dealer
    (Salon sprzedaży)
    ul. Wiosenna 44
    05-092 Warszawa/Łomianki
    22 751 15 66
    22 751 22 13
    tel./fax: 22 751 93 69
    fax: 22 751 67 93
    poniedziałek - piatek: 8:00-18:00
    sobota: 9:00-15:00
    Autoryzowany Serwis Partnerski
    Autoryzowany serwis blacharsko-lakierniczy
    ul. Wiosenna 44
    05-092 Warszawa/Łomianki
    22 751 15 66
    22 751 22 13
    fax: 22 751 67 93
    poniedziałek - piatek: 8:00-17:00
    sobota: 9:00-15:00

    Szanowni Państwo!
    Z dniem 10.02.2014 roku wprowadzamy promocyjne ceny na przeglądy kontrolne stanu technicznego
    oraz przeglądy podstawowe pojazdów marki SUBARU.
    Szczegóły pod poniższym linkiem!

    1. DAWOJ Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w w Łomiankach, ul. Wiosenna 44, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydz. Gospodarczy pod numerem KRS 0000265447 posługująca się NIP 524-258-96-54.

    2. DAWOJ Sp. z o.o. z siedzibą w Łomiankach, ul. Wiosenna 44, 05-092 Łomianki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydz. Gospodarczy pod numerem KRS 0000126810 posiadająca kapitał zakładowy: 50 000 zł posługująca się NIP 118-00-40-153.